Find us on Facebook - show/hide

ULS - a place for You

IISCE - English version

prof. Hana Cervinkova

AREA - DISCIPLINE - SPECIALTY

Cultural anthropology, educational anthropology, anthropology of Central Europe,

MAJOR RESEARCH INTERESTS   

Ethnography and education, educational action research, urban anthropology, democratic transformation, Central Europe

SELECTED PUBLICATIONS AND / OR OTHER SCIENTIFIC ACCOMPLISHMENTS

Monographs and Edited Volumes:

2016 Centennial Hall in Wrocław: Conservation Management Plan. (ed. J. Ilkosz, H. Cervinkova, G. Grajewski, J. Nawara, J. Urbanik) Wrocław: Museum of Architecture in Wrocław
2015
Rethinking Ethnography of Central Europe (ed. H. Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek, New York: Palgrave Macmillan
2014
Jesteśmy sobie potrzebni. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej... (We Need Each Other. Personal Assistant Services for People with Disabilities...), Wrocław: UMWD and ULS Press.
2013
Edukacyjne badania w działaniu (ed. with B.D. Gołębniak), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
2010
Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane (Action Research: Engaged Education and Anthropology) (ed. with B. D. Gołębniak), Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
2008 Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych: Animacja środowiska na pograniczu (Youth Participatory Action Research in Disability and Local Participation) (ed.) Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
2006 Playing Soldiers in Bohemia: An Ethnography of NATO Membership. Prague Series in Sociocultural Anthropology. Prague: Set Out.

Selected Articles and Book Chapters:

2017 The Containment of Memory in the ‘Meeting Place’: City Marketing and Contemporary Memory Politics in Central Europe (H. Cervinkova, J.D. Golden), in: Diversity and Local Contexts: Urban Space, Borders and Migration, New York: Palgrave Macmillan (forthcoming).
2016
Preserving and managing an early modernist Dome for Mass Audience. The Revitalization of the Centennial Hall in Wrocław (J. Ilkosz, H. Cervinkova), in: Critical Encyclopaedia for Restoration and Reuse of 20th Century Architecture, Part I: Historical and Critical Tools for Conservation, Vol. 4 - Conservation of 20th Century Heritage. Case studies, Roberta Grignolo and Bruno Reichlin (eds.), Mendrisio, Switzerland: Mendrisio Academy Press, (forthcoming).
2016
Antropologia edukacyjna i badania uczestniczące w działaniu wobec neoliberalnej polityki "miasta spotkań".In : Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, Dorota Angutek (red.), Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Uniwersytet Zielonogórski, pp. 65-75.
2016 Zobaczyć niewidzialnego Innego: antropologia kulturowa w programie studiów pedagogicznych w Polsce. W: Antropologia wobec dyskryminacji, Kamila Dąbrowska, Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska (red.), Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 87 – 96.
2016 Laboratoria Miejskie Europy Środkowej. Miasta, pamięć i krytyczne tożsamości obywatelskie w edukacji międzynarodowej, Studia Pedagogiczne, rocznik LXIX, (razem z Juliet Golden), (forthcoming).
2016 Producing Homogeneity as a Historical Tradition. Neo-conservatism, Precarity and Citizenship Education in Poland, Journal for Critical Education Policy Studies, Volume 14, Number 3, s. 43-55
2015 Re-learning early-modernist concrete for the 21st century. Construction and restoration of the Centennial Hall in Wroclaw (1913-2013) Hana Cervinkova, Jerzy Ilkosz, in: Graf Franz, Delemontey Yvan (Ed.), La sauvegarde des grandes oeuvres de l'ingénierie du XXe siècle, Cahiers du TSAM, n° 1, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR), pp. 38-53.
2015
On Rethinking Ethnography in Central Europe. Toward Cosmopolitan Anthropologies in the Peripheries (H. Cervinkova, M. Buchowski. ), in: H. Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek, Editors, Rethinking Ethnography in Central Europe, New York: Palgrave Macmillan, pp. 1- 20
2014
"Staging Encounters" through anthropological and pedagogical practices in urban Central Europe, Český lid: Etnologický časopis (Czech Ethnological Journal), 101 (1), s. 19-34 (together with Juliet Golden)
2014 Przestrzenie publiczne i edukacja ku demokracji uczestniczącej, Zoon Politikon (5), s. 25-33
2014 Books Return to Wrocław : Professor Fritz Stern Donates his Personal Book Collection to the University Library, in: Re-thinking Europe: "The Fritz Stern Wrocław Proffesorship" for Minister Joschka Fischer/ Edyta Stadtmüller, Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Wrocław: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 35-36
2014 Centennial Hall in Wroclaw: Re-envisioning a protected urban landscape against the backdrop of changing European borders and identities, in: Landscape Anthropology in European Protected Areas/ Pablo Vidal-Gonzalez (ed.), Stavanger: University of Stavanger, s. 139-148 (together with Juliet Golden)
2014 Na ratunek wrocławskim krasnoludkom: antropologia zaangażowana w neoliberalnej przestrzeni miejskiej, in: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu: studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej/ Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk (red.), Kraków: TAiWPN Universitas, s. 73-95
2013
Revalorization of Centennial Hall and the Exhibition Grounds in Wroclaw (2007-2011): Issues in Historic Preservation and Sustainability, in: Proceedings of the 12th International Docomomo Conference "The Survival of Modern From Coffee Cup to Plan", August 7-10, 2012 in Espoo, Finland/ Timo Tuomi, Tommi Lindh, Miia Perkkiö, Jenni Sahramaa (eds.), Porvoo: Bookwell Oy, 2013, s. 161-174 (together with Jerzy Ilkosz)
2013
Anthropological perspectives on democratic citizenship education and globalization, Studia Edukacyjne (27), s. 253-262
2013
The Kidnapping of Wroclaw’s Dwarves: The Symbolic Politics of Neoliberalism in Urban East-Central Europe, East European Politics & Societies, November 2013, 27: 743-756, first published on June 17, 2013 doi:10.1177/0888325413488627
2013 Przywracając pamięć miastu: z antropologiczno-pedagogicznych badań w działaniu,W: Edukacyjne badania w działaniu / Cervinkova Hana, Bogusława Dorota Gołębniak (Red.), Waszawa: Wydawnictwo Scholar
2013 Etnografia edukacyjna i badania w działaniu: z warsztatu kształcenia nauczycieli, Forum Oświatowe, 2013, 1 (48), s. 123-137
2012
"Centennial Hall in Wroclaw. Challenges of Construction and Preservation" (with Jerzy Ilkosz), in Structural Analysis of Historical Constructions, Jerzy Jasieńko (ed.), Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 1029-1040.
2012
"Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna," (Action Research and Engaged Educational Anthropology) Terażniejszość-Człowiek-Edukacja, Vol. 57, No. 1, 7-17.
2012 "Feminist Theory, Anthropology and Engagement", Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, Vol. 16, No. 1, 25-36.
2012 "Postcolonialism, postsocialism and the anthropology of east-central Europe," Journal of Postcolonial Writing, Vol. 48, No. 2, may 2012, 157-165.
2012 "Nauczanie do zmiany społecznej. Uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne: studium przypadku," (Teaching for Social Change: Youth Participatory Action Research and Engaged Ethnograph) Forum Oświatowe, 1 (46), 267-283.
2011 "International Learning Communities for Local and Global Citizenship." European Journal for Research on the Education and Learning of Adults. Vol. 2, No. 2, 181-192.  
2009 "Widmo Švejka i profesjonalizaca czeskiej armii" (The Phantom of the Good Soldier Svejk and the Czech Army Professionalization) Kultura i społeczeństwo, LIII (3), 129-144.
2009 “Migs and Cadres on the Move: Thoughts on the Mimetic Dimensions of Postsocialism,” in Postsocialist Europe: Anthropological Perspectives from Home, László Kürti and Peter Skalník(eds.), Oxford: Berghahn, pp. 76-94.
2009 “The Phantom of the Good Soldier Švejk in the Czech Army Accession to NATO (2001-2002),” International Journal of Politics, Culture and Society, 22(3), pp. 359-371.
2008 “Bolączki męskości na buzerplatz: oficerowie czeskiej armii w ‘okresie przejścia,” Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(10), pp. 5-20.
2006 "Time to Waste: Notes on the Culture of the Enlisted in the Professionalizing Czech Military," Dedovshchina in the Post-Soviet Military: Hazing of Russian Army Conscripts in a Comparative Perspective. (Peer reviewed book – reprint of a special issue of an internet journal from 2004). Francoise Dauce and Elisabeth Sieca-Kozlowski (Eds.), Stuttgart (Germany): Ibidem-Verlag, 205-220.
2005 “Anthropology and the Politics of Learning: Notes on the Alternative Practice of Anthropology in the Post-Socialist Context,” in Anthropology of Europe: Teaching and Research, ed. Petr Skalnik, Prague: Set Out, 27-36.
2005 “Melancholic Masculinity in the Czech Military after Socialism,” in Spaces of Masculinity, eds. Bettina van Hoven and Kathrin Hörschelmann, Oxon (UK) and New York (USA): Routledge, 63-72.
2002 “Trzydzieści lat Po fakcie. Uwagi o programie interpretacyjnym Clifforda Geertza.” In Clifford Geertz: Lokalna lektura. M. Brocki and D. Wolska (Eds.). Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1999 „Interview with Clifford Geertz”, Cargo, Vol. 2, No. 3&4, pp. 221-225.
1998 „Robert Murphy: Doslov”, in: Robert Murphy, Uvod do kulturni a socialni antropologie, Praha: Sociologicke nakladatelstvi SLON, pp. 230–238.

Book Translations (English-Czech):

2000 Clifford Geertz, Interpretation of Cultures, New York: Basic Books, published in the Czech language as Clifford Geertz, Interpretace kultur, Praha: Sociologické nakladatelství SLON (co-translators Václav Hubinger and Hedvika Humlíčková), p. 565
1998 Robert Murphy, Cultural and Social Anthropology, 1989 Prentice Hall, Pearson Education, published in the Czech langauge as Robert Murphy, Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: Sociologické nakladatelství SLON, p. 268

Functions:

Vice-President of the Executive Committee of the European Association of Social Anthropologists (EASA), 2015-2016.

Member of the Executive Committee of the European Association of Social Anthropology (EASA) for the years 2013-2014

Deputy Editor-in-Chief of Forum Oświatowe (Educational Forum), peer-reviewed journal of educational studies published by the Polish Pedagogical Society and the University of Lower Silesia

Member of the Editorial Board of Cargo. Journal of Social/Cultural Anthropology, journal of the Czech Association of Social Anthropologists

Member of the Academic Board of the Interdisciplinary Seminar of Qualitative Research directed by the University of Lublin, Poland

Member of Editorial Board of Social Studies, a peer-reviewed journal of social studies published by the Masaryk University in Brno, Czech Republic

Member of the Professorship Board The Fritz Stern Professorship of the City of Wroclaw

MEMBERSHIP IN ASSOCIATIONS   

American Anthropological Association (AAA)
European Association of Social Anthropologists (EASA)
International Society for Cultural and Activity Research  (ISCAR)
Member of the Network of East West Women (NEWW)
International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement (DOCOMOMO)
Czech Association of Social Anthropologists (CASA)
Polish Ethnological Society (PTL)
Polish Pedagogical Society (PTP)

Contact

Strzegomska 55, room 407
53-611 Wrocław
tel: +48-71-356-1572
e-mail: iisce@dsw.edu.pl, hana.cervinkova@dsw.edu.pl